2015 > 06

Gimmene AB kommer under hösten 2015 att installera solpaneler på Ladugårdens tak.
Det södervända taket är optimalt för solenergiproduktion. Anläggningen, som består av 100 solpaneler och är dimensionerad för en årsproduktion på ca 24 000 kWh, kommer att förse bolaget med en stor del av sitt årliga energibehov. Anläggningen kommer också att anslutas till elnätet vilket möjliggör försäljning av överskottsel under framförallt sommarhalvåret.
Investeringen är steg två i Gimmene AB:s plan att ställa om till en mer hållbar och kostnadseffektiv energiförsörjning.
2010 ersattes oljepannan med en jordvärmepumpanläggning, en investering som väsentligt har minskat bolagets energikostnad och miljöpåverkan. Solenergianläggningen kommer att reducera elkostnaden och koldioxidutsläppen ytterligare.Genom att installera miljövänlig solelsproduktion så minskas produktionen ifrån så kallad marginalprissättande elproduktion i Norden och i Europa. Detta innebär i praktiken en minskad produktion av kolkraft som är den kraftkälla man ökar eller minskar vid ändrat behov av el. Anläggningen på Gimmene kommer att minska CO2-utsläppen med upp till ca 24 ton/år.
Jerker Berglund har stått för expertis och rådgivning i samband med upphandling av solenergianläggningen. Jerker driver konsultföretaget Sustainable Approach (www.sustainable-approach.se) som hjälper företag med strategier och lösningar för ökad effektivitet och hållbarhet

Läs hela inlägget »
Etiketter: energi, bolaget

I samband med bolagsstämman den 30 maj fick vi besök av arkivarie Eva Björkman och hennes man Eric Julihn. Efter ett intressant föredrag om herrgårdar i Västergötland så stannade Eva och Eric kvar på middagen efter stämman. Det visade sig att de båda hade varit på Gimmene tidigare, redan 1980, för att titta på bränneriet.
Eric - som intresserat sig för brännerier i Skaraborg - hade mätt upp byggnaderna för att senare kunna dokumentera dessa. Bilden ovan är en ritning av de södra fasaderna baserad på Erics mätningar den gången. Han har material för fler ritningar och kanske blir det fler en vacker dag. Med tanke på att Bränneriet revs ett halvår efter besöket så var det ju tur att det blev av!
Vi är mycket tacksamma för den fina bilden från Eric. Claes Berglund, som ju är född på Gimmene, berättade att han minns hur potatisen kördes in med häst och vagn genom dörrarna till vänster på bilden.
Om du vill läsa mer om bränneriverksamheten på Gimmene så finns ett utdrag ur boken Gimmene AB 100 år här.

Interiör från Gimmenes bränneri
Interiör från Gimmenes bränneri
Läs hela inlägget »
Etiketter: byggnader, historien