Dasset blir som nytt

Under 2013 har vi rivit två byggnader på gården: Hönshuset och Rättarbostaden. Bägge var kraftigt förfallna och kostnaden att renovera gick inte att motivera.
Istället satsar vi nu på de hus som ger gården karaktär eller har ett omistligt värde. Ett sådant hus är Dasset med sina två avdelningar - en tresitsig för pigor, drängar och statare och en tresitsig för gårdsfolket, de som bodde i Stora huset.
 
Under våren har vi tagit bort alla större träd i närheten av Dasset för att få bättre ventilation och mindre löv och mossa på det enkupiga teglet. Med hjälp av Jonas Karlsson från Daretorp gör vi nu en varsam renovering av huset. Syllarna byts ut liksom en del bjälkar och i stort sett all panel. Tak, inredning och gamla beslag och detaljer sparar vi förstås. Den nya panelen är "bondsågad" och extra bred och ambitionen är att behålla Dassets ursprungliga prägel. Snickarna har hiittat årtalet 1825 på en bräda, kanske var det då Dasset invigdes?
 
Passa på att besiktiga Dasset i samband med Bolagsstämman!.

Etiketter: gården byggnader