Gimmene aktiebolag

Styrelsens säte Tidaholm
 
Organisationsnummer 556008-3726
 
Fakturaadress (PDF) inbox.lev.1216222@arkivplats.se
 
 - pappersfakturor Vättak, Gimmene gård 5
522 91 Tidaholm

 
Bankgiro 218-2384
 
Momsregistreringsnummer     SE556008372601
 
Jubileumsboken Jubileumsboken

Gimmene AB grundades i juni år 1908 av Carl Berglund, fyra av hans bröder och deras mor "Fiken" Berglund. Syftet var att köpa ut gården Gimmene från David Willhelm Berglunds dödsbo. Bolaget har allt sedan dess ägt Gimmene gård i Vättak, och där bland annat bedrivit jordbruk, skogsbruk, jästfabrikation, mejeri, vattenkraftproduktion och brännvinsbränning. Sedan 1949 har jordbruket varit utarrenderat, medan skogen sköts i bolagets egen regi. Gimmene AB förvaltar även gårdsmiljön runt den lindallé som löper fram till mangårdsbyggnaden. Gården är bebodd och används av aktieägarna för rekreation.
 

Gimmene AB ägs idag av ett fyrtiotal ättlingar till Carls yngre bröder Anders och Josef. Bolagets första hundra år finns beskrivna av Sverker Björling i boken "Gimmene AB 100 år*.

Styrelse och ledning

Ragnar Björling

styrelsens ordförande

0761-971 878

Birgit Andersson

ledamot
 

Hans Berglund

ledamot

Marianne Erbing

ledamot

 Jerker Berglund

ledamot
 


Carl Berglund
suppleant

Axel Björling
suppleant

Oskar Erbing
suppleant

 


 
Sverker Björling
verkställande direktör
0730-447 282

Direktörer genom tiderna

loading...

Till styrelserummet