Gimmene AB investerar i solenergi

Gimmene AB kommer under hösten 2015 att installera solpaneler på Ladugårdens tak.
Det södervända taket är optimalt för solenergiproduktion. Anläggningen, som består av 100 solpaneler och är dimensionerad för en årsproduktion på ca 24 000 kWh, kommer att förse bolaget med en stor del av sitt årliga energibehov. Anläggningen kommer också att anslutas till elnätet vilket möjliggör försäljning av överskottsel under framförallt sommarhalvåret.
Investeringen är steg två i Gimmene AB:s plan att ställa om till en mer hållbar och kostnadseffektiv energiförsörjning.
2010 ersattes oljepannan med en jordvärmepumpanläggning, en investering som väsentligt har minskat bolagets energikostnad och miljöpåverkan. Solenergianläggningen kommer att reducera elkostnaden och koldioxidutsläppen ytterligare.Genom att installera miljövänlig solelsproduktion så minskas produktionen ifrån så kallad marginalprissättande elproduktion i Norden och i Europa. Detta innebär i praktiken en minskad produktion av kolkraft som är den kraftkälla man ökar eller minskar vid ändrat behov av el. Anläggningen på Gimmene kommer att minska CO2-utsläppen med upp till ca 24 ton/år.
Jerker Berglund har stått för expertis och rådgivning i samband med upphandling av solenergianläggningen. Jerker driver konsultföretaget Sustainable Approach (www.sustainable-approach.se) som hjälper företag med strategier och lösningar för ökad effektivitet och hållbarhet

Etiketter: energi bolaget