Gimmene på TV

Mer släktbilder!

Om Du vill få tillgång till fler bilder på släkten Berglund på Gimmene så klicka på den låsta dörren här nedanför.

 

Saknar Du inloggningsuppgifter så kontakta oss här.

Är Du släktintresserad?

 

Om Du har bilder som skulle kunna komplettera detta släktträd så får Du gärna kontakta Sverker Björling. För faktainnehåll och bildmaterial svarar bland annat Birgit Andersson, Anna Landgren och Margareta Schwind

Dessa sidor handlar om den gren av släkten Berglund som sedan mitten av artonhundratalet bott på gården Gimmene i gamla Skaraborgs län. Anfadern David Wilhelm Berglund var son till Anders Pettersson Berglund på Mosseberg. David Wilhelm hade flera av sina syskon på andra gårdar runt om i trakten, till exempel Anneberg, Mosseberg och Tumbäck.

År 1858 gifte David Wilhelm sig för andra gången, nu med Sofia Alana Eriksson, och tillsammans kom de att få tolv barn, födda mellan 1859 och 1879. År 2008 hade det fötts sammanlagt 315 ättlingar i det stora släktträdet! 270 är fortfarande i livet, så vitt vi vet.

De första barnbarnsbarnsbarnsbarnen till David Wilhelm och Sofia har fötts, och släkten finns representerad över hela Sverige. Några släktgrenar har slagit sig ner utomlands, till exempel i USA, men även i Australien.