Stora huset på Gimmene Stora huset på Gimmene

  Gimmene gård kom i släkten Berglunds ägo 1849, då Anders Pettersson på Mosseberg i Sandhem köpte gården från Fanjunkare Mörlander. Anders Pettersons son David Wilhelm Berglund kom att driva gården, och köpte den av sina syskon när fadern dog några år senare. Med sin andra hustru Sofia Eriksson fick David Wilhelm tolv barn.

  Under David Wilhlems tid anlades Mejeriet och startades tillverkning av pressjäst. Ryggraden i gårdens ekonomi var dock brännvinsbränningen som pågick fram till 1950. Efter David Wilhelm tog äldste sonen Carl Berglund över, och efter honom hans bröder August, Anders och Josef. Från 1949 har jordbruket varit utarrenderat.

  Gården omfattar ungefär 1 000 tunnland längs Tidans västra strand i byn Vättak. Huvuddelen av arealen är skog, men ungefär en fjärdedel är åkermark och mindre än en en tiondel är betesmark.

  Gimmene gård ligger i den lilla byn Vättak längs riksväg 26, drygt 15 kilometer söder om Tidaholm.

  Exteriör

  Bilderna är tagna av flera fotografer

  loading...

  Interiör

  Bilderna är tagna av flera fotografer under en tioårsperiod

  loading...

  Några länkar

  En karta över markerna
  Historiska bilder på torp och gårdar
  Ettaks strömmar

  Vilda bilder

  Bilderna är alla tagna på Gimmene marker.

  loading...

  December 2017

  Gimmene gård är sedan många hundra år delägare i Hökensås Häradsallmänning. 

  Sedan snart tusen år ägs drygt 4 800 hektar skog på Hökensås av markägare inom det som en gång i tiden hette Vartofta härad. Området sträcker sig från Vättern till Falbygdens platåberg och omfattar 28 socknar i Falköpings och Tidaholms kommuner. Hökensås Häradsallmänning omfattar drygt
  4 800 hektar produktiv skogsmark och idag finns det 635 000 m3sk stående skog på den produktiva skogsmarken.

  Området är väl värt ett besök och historien kring de svenska häradsallmänningarna är intressant. Om du är vill veta mer så följ någon av länkarna här nedan.

  Wikipedia om häradsallmänningar
  Länsstyrelsen om Hökensås
  Häradsallmänningsförbundet